Колективний договір

Положення про проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників.

Навчання за рахунок держбюджету

Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про кафедру

Положення про факультет

Положення про працевлаштування

Положення про порядок підготовки і видання
навчальної літератури

Положення про порядок перезарахування
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційної комісії

Положення про надання індивідуального графіку
відвідування лекційних занять в університеті

Положення про диплом

Положення про диплом з відзнакою

Положення про порядок замовлення на створення інформації,
що відтворюється в документах про вищу освіту, видачу та
обліку документів про вищу освіту в єдиній державній
електронній базі з питань освіти 

Положення про приймальну комісію 

Положення про відділ кадрів

Положення про бухгалтерію

Положення про ректорат Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З.Гжицького 
 

Порядок працевлаштування випускників Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Гжицького 

load page 0.092708 second, load CPU 0